27-28-29 Testo e Soluzione Es IAS 32

Excel 2007 spreadsheet

Click Esercizio IAS 32.xlsx link to view the file.